I början av året var Olle Karlsson i Ljungby för att lyssna på ett föredrag av polisen och författaren Simon Häggström.

Det handlade om prostitution och människohandel.

Föredragshållaren är specialiserad på människohandel för sexuella ändamål i polisens specialgrupp för detta.

– Jag satt som förstenad under hela föredraget, berättar Olle Karlsson.

Så utbrett

– Det var en omskakande upplevelse.

Olle Karlsson tyckte det vore en bra idé att ordna ett liknande arrangemang i Älmhult, och tog kontakt med ABF.

Den 3 oktober kommer Simon Häggström att hålla ett liknande föredrag i Haganässkolans aula.

Olle Karlsson:

– Man trodde inte att prostitution och människohandel var så utbredd som det verkligen är.

– Det är en miljonindustri i Sverige.

Brottsofferjouren och ABF tycker att ämnet är så viktigt, att så många som möjligt ska ta chansen att lyssna,

Dock inte minderåriga.

– Vi har skickat inbjudan till utbildningsnämnden, socialnämnden och fritidsnämnden, berättar Eva Karlsson i BOJ:s styrelse.

Viktigt ämne

– Också polisen i Älmhult har fått en inbjudan.

– Det här ämnet är så viktigt att sprida kunskap om.

Eva Karlsson har läst både de böcker om ämnet i fråga som föredragshållaren Simon Häggström har skrivit.

Böckerna ger en skakande bild om den allt mer alarmerande situationen.

Saken är den att ett stort antal flickor lockas till Sverige av kriminella, och sedan utnyttjas de för sexuella tjänster.

De flesta av dessa offer kommer från öststater.

– Många av de som utnyttjas är 15-16 år gamla; detta går allt längre ner i åldrarna, säger Eva Karlsson.

Väcka en tanke

– Vi hoppas att föredraget ska väcka en tanke på hur det ser ut.

De män som utnyttjar dessa tjejer kommer från alla samhällsklasser.

Brottsofferjouren och ABF vill helt enkelt göra en insats för att belysa det som är vardagen för många unga tjejer.

Olle Karlsson tvivlar på att ett liknande föredrag tidigare har hållits i Älmhult.

– Vi har en förhoppning om att det här föredraget, som är gratis, ska locka många till Haganässkolans aula.

– Alla berörda politiker och alla som jobbar med människor borde lyssna på detta, säger Eva Karlsson.

ABF vill också understryka betydelsen av att sprida information om detta.

– Vi vill att detta ska ruska om, säger Therese Karlsson.

– Vi vill att det ska väcka en tanke.