– Jag skickade ett mejl till biblioteket med en inköpsförfrågan om del två av boken ”Invandring och mörkläggning” och fick till svar att man inte tänkte köpa in den med motiveringen att den inte överensstämmer med bibliotekets värdegrund. Jag tänkte då istället läsa om del ett av boken men när jag kom till biblioteket så hade de plockat bort den från hyllan!

Smålänningen ställer frågan till bibliotekschefen på Ljungby bibliotek, Lina Holmér, som befinner sig på semester – långt från skrivbord och höstens händelse – varför Ljungby bibliotek plockade bort boken ”Invandring och mörkläggning” från hyllan:

– När inköpsförslaget på del två kom in så kollade vi upp bokens omdöme på bibliotekstjänst – en tjänst som vi brukar använda när vi ska fatta beslut över vilka böcker vi ska köpa in eftersom vi inte kan köpa in allt. Vi tolkade omdömet som att del två hade en rörig framställning och ett rasistiskt innehåll.

– Vi bestämde oss därför att inte köpa in boken och då kom frågan upp bland personalen om vi skulle ha kvar del ett på hyllan? Vi beslutade oss för att plocka bort del ett från hyllan – vi har annan litteratur på biblioteket som speglar samma problematik som den här boken tar upp. Det handlar inte bara om vad som står i boken utan också vad som inte står.

Lina Holmér säger att hon stödjer beslutet av bortplockningen på bibliotekslagen och UNESCO:s folk- och skolbiblioteksmanifest. Bibliotekslagen gör gällande att det allmänna biblioteksväsendet ska verka för demokratins utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Folkbiblioteksmanifestet är en vägledande skrift som berör folkbibliotekens uppdrag enligt bibliotekslagen.

Smålänningen ställer frågan till kultur- och fritidsnämndens ordförande i Ljungby kommun, Marcus Walldén, på vilket sätt han anser att det finns fog för att grunda bortplockningen på bibliotekslagen och manifestet? Han svarar att han står bakom bibliotekets beslut:

– Personalen på biblioteket fattade ett beslut om att inte köpa in del två av boken utifrån lektorsomdömen på bibliotekstjänst. Jag litar på bibliotekspersonalens professionella bedömning. Det är inget märkligt med att man plockar bort del ett när man inte kan tillhandahålla del två i en serie.

Avslutningsvis poängterar bibliotekschefen Lina Holmér att bortplockningen av boken ”Invandring och mörkläggning” var ett beslut som fattades i höstas:

– Om det var rätt eller fel kan diskuteras men det var det beslutet vi fattade då. Kommer det in en konkret förfrågan på boken så kan vi, efter att den ordinarie personalen är på plats efter semestern, diskutera frågan på nytt.