Skolinspektionen hotar nu Ljungby kommun med böter på 800 000 kronor för brister vid Sunnerbogymnasiet.

Den allvarligaste kritiken och det som är anledningen till vitesföreläggandet är att de nyanlända eleverna inte får studiehandledning på modersmålet.

– Vi har över 100 nyanlända på Sunnerbogymnasiet. Jag håller med om att det är allvarligt att de inte fått den här hjälpen, säger gymnasiechefen Jimmie Nilsson.

Vad är anledningen, har det inte funnits resurser?

- Vi fick många elever på en gång och fokus fick läggas på att överhuvudtaget kunna ge dem en undervisning. Vi hade också ett onlinesystem som inte fungerade så väl. Men jag vill inte skylla i från mig, vi har inte lyft upp frågan tillräckligt på agendan, säger Jimmie Nilsson.

Det har inte funnits någon organisation för modersmålsundervisning, men nu är detta på gång.

– Vi har anställt en rektor som håller på att inventera behov och påbörja arbetet.

Sunnerbogymnasiet har även fått föreläggande, som är en mindre skarp åtgärd än vite, för elevhälsan.

Enligt Skolinspektionen saknar den samlade elevhälsan tillräcklig tillgång till skolpsykolog, skolsköterska och kurator för att kunna arbeta förebyggande och hälsofrämjande.

– Elevhälsan hos oss fungerar utomordentligt bra när det gäller åtgärder. Det som vi behöver bli bättre på är att förebygga, säger Jimmie Nilsson.

Här är det en viss resursbrist, menar han.

- Ja det hade inte skadat med fler resurser här. Skolpsykolog har inte kunnat närvara vid våra möten exempelvis.

Ett annat föreläggande rör det kommunala aktivitetsansvaret, hur man arbetar med de elever som inte går på gymnasiet.

– Detta ansvar ligger alltså på kommunen. Sedan en tid tillbaka finns en person som arbetar med detta.

För att slippa vitet ska Ljungby kommun ha vidtagit åtgärder innan den 8 maj nästa år.

Det kommer enligt Jimmie Nilsson inte vara några problem att fixa de åtgärder som krävs innan dess.

– Det hinner vi absolut fixa. Det är jag inte bekymrad över. Förbättringsarbetet är i gångsatt, säger han.