Liselotte Åhlander hänvisar till den antagna HR-strategin och den verksamhetsplan som hon själv fick av Carina Bengtsson i november, och menar att där förvisso står mycket, men inte något konkret om hur man ska gå tillväga för att få ner sjuktalen.

Planen riktar sig främst till chefer och HR-strateger, anser Liselotte.

Bland det som riktar sig till personalen står bland annat att man får ”motiverande och engagerade medarbetare genom att utveckla och implementera ett coachande förhållningssätt”, men frågan är hur man gör detta?

Liselotte Åhlander vill nu ha svar på två frågor från Carina Bengtsson:

1. Vilka konkreta handlingar görs för att få ner sjuktalen?

2. Hur har du som ordförande i PU tänkt gå vidare för att få ner sjuktalen?