En strid ström intresserade kom, ställde frågor och fick information.

– Det har nog varit ett 30-tal besökare, och de flesta verkar nöjda med den information de fått, berättade projektledaren Mattias Sjögren efter de tre timmarnas information.

En fråga som möjligen kunde gett synpunkter är att Kungsgatan öppnas upp för trafik ut mot "posthörnan".

- Men många verkade nöjda är man fick reda på att det bara skall gå att köra ut från Kungsgatan österifrån, och att det inte skall gå att köra in där, menade Maritha Davidsson på Ljungby kommun.

Om man kommer österifrån på Storgatan förbi Tingshuset och Sandstedts så skall man i fortsättningen inte kunna köra ut på Ågårdsvägen. Den korsningen stängs av redan om någon månad när arbetet utmed Ågårdsvägen kommer igång på allvar.

Även det verkade de flesta vara nöjda med.

Några har varit oroliga för att almarna - eller några av dem - utmed Ågårdsvägen mitt emot posthuset/Sven Ljungbergs plats skulle stryka med. Men på den punkten kunde stadsträdgårdsmästare Sylwe Wiik lämna lugnande besked.

– Tvärtom. Almarnas skall vi värna om. Det är perfekta träd att ha där. Dessutom skall vi plantera ytterligare almar utmed Ågårdsvägen.

Där finns fyra almar på plats nu.

– Vi är konstaterat att de i stort sett är i gott skick och de har lång tid kvar.

Sylwe Wik uppskattar att de träden är 135 år gamla.

– De har nog planteras när järnvägen byggdes, säger han. Men friska almar kan bli 500 år, så de är fortfarande unga.

Ytterligare fyra almar skall planteras.

– Det vågar vi göra eftersom vi vet att den sorten är resistenta mot almsjuka.

Almarna kommer alltså att räddas, men däremot huggs lönnarna utmed Rune B Johanssons gata ned.

– Det är skogslönnar som står där. De står tätt och de har inte kunnat utvecklas och grena ut sig som de borde, förklarade Sylwe Wiik. Vi funderade på om några av dem skulle gå att rädda genom att flytta dem, men det är så stora kostnader med det att det inte är försvarbart. I stället kommer vi att plantera nya lönnar av en annan sort med en mer sammanhållen krona, och vi kommer att köpa in så stora träd som budgeten bara tillåter.

Nu drar den här delen av Ljungbys centrumbygge igång med VA-arbete om bara några dagar, och om en månad stängs Ågårdsvägen av för de fortsatta arbetena.