Idén om att erbjuda länets medborgare en annan kanal till 1177 kom från Socialdemokraterna. I en skrivelse till regionstyrelsen uppmanade Robert Olesen (S) till att se över möjligheterna att införa en chattfunktion på 1177.se.

Men den utredning som nu gjorts visar att Region Kronoberg inte på egen hand kan utveckla tjänsten, och det företag som förvaltar och styr över sjukvårdsrådgivning, Inera AB, har tills vidare pausat sitt arbete med att ta fram en chattfunktion.

Undersökningen har också visat att en skriftlig konversation ställer krav på att utveckla en ny samtalsmetodik, och att viktig information försvinner för sjuksköterskan eftersom denna inte kan höra patientens röst och andning under samtalet.