Mannen anhölls under måndagsmorgonen av Emma Berge, kammaråklagare på åklagarkammaren i Växjö, rapporterar . Hon säger inte vilken kommun han är verksam i, men nämner att det inte rör sig om Ljungby, Markaryd eller Älmhult kommuner. Hon vill inte berätta hur den misstänkte mannen ställer sig till anklagelserna mot honom. Han anhölls efter ett första förhör och nya förhör är inplanerade under tisdagen.

Mannen har en chefsposition inom Svenska kyrkan i Kronoberg. Han var inte på sin arbetsplats under måndagen, utan hämtades till förhör hemma i sin bostad under morgonen. En husrannsakan har genomförts i hans bostad. Han polisanmäldes i december 2015 och brotten som han misstänks för ska ha pågått under våren 2015 på den ort där han är skriven. Det sexuella utnyttjandet av barn har skett under perioden den 1 januari till och med den 14 mars 2015, enligt åklagaren.

Anställda i chefsposition inom kyrkan blixtinkallades till ett möte när de fått veta att deras kollega anhållits.

– Det är nog sorg man känner. Sedan får vi se vad de här förhören leder till, säger den anhållne mannens chef.