Att bara köpa den vassaste tekniken till sin arbetsplats räcker inte, enligt forskare.

Man kan ha goda föresatser med nya investeringar men prestandan kan påverkas på ett sätt man inte tänkt sig, säger Anette Karltun, forskare vid Jönköpings tekniska högskola. 

Om tekniken inte fungerar smidigt tillsammans med människan och organisationen, förbättras varken kvalitet eller produktivitet och investeringen kan bli dyrköpt.

Dyra maskiner och kostsam teknik sköts väldigt noga i företag så de ska fungera så bra som möjligt och hålla länge. Ingen kör ju slut på en maskin så att den går sönder. Varför tänker man inte likadant om personalen? Här finns en stor utvecklingspotential, säger Anette Karltun.

Avancerad teknik ställer allt högre krav på anställdas informationsintag. 

För höga krav ger människan ”information overflow”. Det skapar en massa problem, säger Anette Karltun.

Vissa omorganisationer skapar också problem. Anette Karltun ger ett exempel. Hon studerade en stor organisation som fick problem efter en omorganisation med huvudsakligt fokus på investering i ny teknik. Bland annat filmades personal som hade svårt utföra sina arbetsuppgifter med den nya tekniska utrustningen inom rimlig tid.

Det visade sig ta fem gånger så lång tid som beräknat på grund av att man inte tänkt igenom sättet att organisera arbetet i förhållande till tekniken och människans kognitiva kapacitet! Kvaliteten sjönk, stress och sjukfrånvaro ökade. Genom MTO-analys och lämpliga åtgärder kunde jag bidra till att lösa problemet säger Anette Karltun.

Lösningen finns alltså i begreppet MTO (människa, teknik, organisation) i arbetsmiljöforskningen. Målet är att de tre delarna ska fungera så smidigt som möjligt ihop för att få ut bästa prestanda och lönsamhet i företaget. 

Med handfasta exempel från verkligheten visar Anette Karltun och forskarkollegan Martina Berglund i sin undervisning och forskning hur viktigt det är att ta sig tid att göra en MTO-analys i samband med förändringar.

För att konkretisera förväntad prestanda krävs tid att göra en MTO-analys. Man måste ta ett steg tillbaka, säger Martina Berglund som är stationerad vid Linköpings tekniska högskola. Utmaningen är att få tidspressade företagsledare och chefer att ta den tiden och anlita MTO-expertis.

Anette Karltun och Martina Berglund har flera forskningsuppdrag i organisationer och företag. De ger också en gemensam mastersutbildning i Ergonomi och MTO för studenter med teknisk, beteendevetenskaplig och hälsovetenskaplig bakgrund vid flera lärosäten i KTH:s regi. 

Ingenjörsstudenter är våra blivande beslutsfattare, konstaterar Martina Berglund, varför det är viktigt att de har kunskap om grundläggande MTO-aspekter. 

Anettes och Martinas undervisning och inspirerande pedagogik belönades häromveckan med Sveriges Ingenjörers arbetsmiljöpris, det så kallade Levipriset. Vid middagen efter ceremonin fanns ett par chefer från kända bolag som pressas av dålig lönsamhet och kritiseras för sin service. De hade lyssnat med intresse på riskerna att inte ta hänsyn till sambandet människa, teknik och organisation.

Båda sa att de nu behövde satsa mer på detta, avslöjar Anette Karltun.