Alla i Sverige känner inte till Danske Torpare. Är det en relativt ny organisation?

– Nej det är faktiskt en gammal organisation sedan 1980. Vi har tiotusen medlemmar. Alla har fritidshus i Sverige, säger Victoria Lindtner.

Victoria Lindtner är jurist och i Sverige så representerar hon Danske Torpare. Hon är från Sverige men har bott i Danmark i många år.

Hon berättar att denna intresseorganisation har vissa kontakter med ledningen för Markaryds kommun. Nästa större möte kommer att ske i september, då alla danskar är välkomna som har sommarhus i Markaryds kommun. Platsen för den kommande stormötet är dock inte fastställd ännu.

- Vi har precis haft möte med Bengt Germundsson (kommunalråd i Markaryd) och Bengt Göran Söderlind (näringslivschef), säger Victoria Lindtner.

Anledningen till mötet med kommunen var, berättar Victoria Lindtner, att det finns så många danska medborgare som har sommarhus i Kronoberg, men även i Skåne och i Halland.

Danske Torpare diskuterar turistfrågor med olika kommuner i Sverige.

– Man kan väl säg att kommunen är glad för danskarna, för de bringar ju stor omsättning i lokalbygden. De skapar jobb och de skapar ju också liv i bygden, i småbyarna.

Danska fritidstorpare köper ofta upp gamla hus som behöver renoveras, också som annars förmodligen hade blivit ödehus.

– Sedan är ju danskarna oerhört glada för svenskarna, för de tar ju emot danskarna med öppna armar. De är ju så öppna, svenskarna. Kanske lite i motsättning till danskarna.

Victoria Lindtner menar att i Sverige så får danska medborgare en helt annan service än hemma i Danmark.

– När man kommer upp i ett kommunhus så får man en annan service i Sverige. De är mer serviceintresserade, svenskarna

Trots att Danske Torpare har funnits sedan 1980 så vill organisationen bli mer synlig i Sverige än vad den är. Organisationen vill skaffa fler kontakter med många fler kommuner och svenska myndigheter.

Danske Torpare har sitt kontor i Söborg, strax norr om Köpenhamn.

– Där har vi ett sekretariat. Vi ger mycket juridisk rådgivning. Det kan vara om generationsskifte, dödsfall och skatterätt... Vi har ett stort samarbete med Skatteverket också.

Det kan dessutom handlar om tekniska frågor, berättar Victoria Lindtner, som till exempel vad det finns för regler om man ska bygga ett nytt badrum i sin fastighet här i Sverige.

Danske Torpare arrangerar också resor till olika platser i Sverige. Många danska är kulturellt intresserade.

Men det är fortfarande relativt billigt för danskar att köpa stugor i Sverige?

– Ja, det är det faktiskt. Men nu har norrmännen gått om danskarna när det gäller att köpa hus i Sverige. Det är omkring Bohuslän då.

Hon tillägger att prisnivån ändå är lite högre nu än vad det har varit tidigare för danskar som vill köpa fritidshus i Sverige. Men lönerna är också högre i Danmark än i Sverige.

– Och i Danmark är det högre skatt än i Sverige. Fastighetsskatten är mycket billigare i Sverige än vad den är i Danmark,

Det kostar helt enkelt mer att leva i Danmark, fastslår Victoria Lindtner.