Datasystemet Cosmic har orsakat en ordväxling mellan läkaren Roland Johansson på vårdcentralen Kungshögen och regiondirektör Martin Myrskog.

Johansson skräder inte orden då han beskriver de problem man har med journalföring. Visserligen, säger han, är man vana vid att varje uppdatering är till det sämre. Senaste omgången är dock, enligt Johansson, exceptionell då programmet avbryts flera gånger om dagen och dikterat material går till spillo.

– När ska vi hinna träffa patienter när vi hela tiden måste sitta och trycka på icke fungerande datasystem.

Roland Johansson menar att de dataprogram som används måste fungera tillfredsställande. När det gäller programmet Messenger för internkommunikation fungerar det så illa att det innebär patientrisker, menar Roland Johansson.

– Vi läkare på Kungshögen vägrar använda programmet så länge det inte fungerar ordentligt. Vi återgår till papper och penna.

Är det inte dags att skrota Cosmic och begära skadestånd? är frågan Johansson ställer till regiondirektören. Men Martin Myrskog svarar att några sådana tankar är inte aktuella.

"Nej, vi kommer inte att skrota Cosmic. Jag, tillsammans med övriga Cosmic-landsting/Regioner träffade i förra veckan vd, Styrelseordförande i Cosmic och haft en tydlig dialog med dem kring nuläge och framtida utveckling", skriver Myrskog i sitt svar.

Myrskog säger också att han talat med flera användare i Cosmic och deras bild om Cosmic skiljer sig avsevärt från Roland Johanssons.

"Sedan ska vi inte låtsas om att det inte varit några problem, för det har det varit", fortsätter Myrskog.

– Parallellt med rättningar utreder vi grundorsaken till de fel som uppstått för att säkerställa att vi tar rätt åtgärder för att förhindra detta framöver.