Annons
Vidare till smalanningen.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Bygg ut och gör kollektivtrafiken offentlig

 
Perspektiv
Visa alla artiklar

Vi är ett socialistiskt, feministiskt och ett antirasistiskt parti, som vilar på en ekologiskt hållbar grund. Utifrån dessa principer analyserar vi alla politiska frågor och tar ställning i dem.

Vänsterpartiet driver en politik grundad på allas lika värde och allas rätt till trygghet och sysselsättning. Dessutom är vi det enda fullt ut trovärdiga alternativet till nedskärningar i den offentliga sektorn. Ekonomisk demokrati och rättvisa är inte en omöjlighet. Politiken idag präglas av avregleringar, privatiseringar, och försäljningar av gemensam egendom. Det är destruktivt och konsekvensen är att landsbygden, vården och kulturen inte utvecklas på bästa möjliga sätt.

Vår region består huvudsakligen av mindre kommuner och präglas till stor del av landsbygd. För oss är den grundläggande frågan att garantera samhällsservice av hög kvalitet i både stora och små kommuner.

Ett av de största hoten mot en levande landsbygd och mindre städer är indragningen av kollektivtrafiken i länet. Vänsterpartiet i Jönköpings län verkar för jämlika kommunikationer i hela regionen. Det skall vara ett enkelt och billigt alternativ att välja kollektivt resande för alla länets invånare oavsett var i länet man bor, arbetar eller studerar. Vänsterpartiet vill att kollektivtrafiken skall drivas i egen regi istället för externa upphandlade operatörer. Vi är övertygade om att kollektivtrafiken kan bli bättre och mer kostnadseffektiv under offentlig regi. Att bygga ut kollektivtrafiken är också av yttersta vikt för miljön.

Under den senaste mandatperioden har vi bland annat lyckats genomdriva inrättning av äldremottagningar på vårdcentraler, patientstyrd inläggning för personer med självskadebeteende, kartläggning av läkemedelsberoendet och gratis för broddar åt pensionärer. Under kommande mandatperiod vill vi växla upp ytterligare och vara ännu mer aktiva.

Några av de viktigaste frågorna för oss är fler vårdplatser, läkartid efter behov även för äldre och högre grundbemanning istället för hyrläkare. Missbruks- och beroendevård måste också prioriteras. Regionen måste också garantera stöd för anhöriga. Vi måste satsa mer än idag på psykiatrin och upprätta en långsiktig plan med delmål för att minimera antalet självmord, med siktet inställt på en nollvision.

Varje människa oavsett betalningsförmåga, kön, etnisk tillhörighet, religion, könsöverskridande identitet, sexuell läggning, funktionsvariation eller ålder skall ha tillgång till likvärdig vård och omsorg av bästa kvalité när behov uppstår. Om alla är med och tar ett gemensamt betalningsansvar för välfärden klarar vi av det. Den vinstdrivande vården är ett slukhål och tillsammans med bemanningsföretag i vården dränerar den sjukvårdens resurser. Vänsterpartiet kämpar för regionens tre akutsjukhus och vi motsätter oss rådande ogenomtänkta centraliseringar. Vänsterpartiet i Jönköpings län vill säkerställa en vård på lika villkor och ett ansvarstagande kring hur skattemedel används.

När det gäller personalen har Vänsterpartiet arbetat aktivt för att heltid skall vara en rättighet och deltid en möjlighet. Detta är en fråga som regionen nu arbetar med, vilket är viktigt eftersom det både är en klass- och jämställdhetsfråga. Trygghet i arbetslivet är centralt och vi står upp för alla medarbetares rätt till kollektivavtal.

Vänsterpartiet vill stärka stödet till kulturprojekten runt om i regionen. Vi stödjer även Spira och Smålands Musik och Teater i deras arbete att utvecklas och nå ut till hela länet. Det är viktigt att tillräckliga medel skjuts till så att länsmuséet kan genomföra sitt uppdrag på ett bra sätt.

I vår värld ställer människor upp för varandra och tillsammans skapar de ett tryggt samhälle där alla kan känna sig hemma.

Erica Gunnarsson Kibowa, distriktsordförande (V)

Mikael Ekvall, gruppledare (V)