Oseriösa telefonförsäljare har länge upplevts som en plåga för svenska konsumenter.

En majoritet av svenskarna upplever att det är lätt att bli vilseledd av telefonförsäljare. Detta visar en undersökning som Konsumentverket genomförde hösten 2016. Mer än var tionde konsument uppger att de varit med om situationer där de tackat nej till ett erbjudande de fått över telefon, men ändå fått produkten levererad till sig. Endast en procent av de tillfrågade är positiva till att bli kontaktade av telefonförsäljare från företag de inte redan är kunder hos.

Vissa grupper i samhället är dessutom extra utsatta vid telefonförsäljning. Äldre, funktionsnedsatta och personer som inte behärskar svenska språket löper särskilt stor risk att bli lurade av oseriösa telefonförsäljare. Det är inte acceptabelt.

Därför presenterar nu den socialdemokratiskt ledda regeringen ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning. Det innebär att det inte längre kommer vara möjligt att ingå muntliga avtal i telefon när försäljaren ringer upp konsumenten. Det kommer i stället krävas att försäljaren skickar en skriftlig bekräftelse som konsumenten får acceptera och skriva under efter samtalet. Såväl bekräftelsen som godkännandet kommer kunna skickas via sms, e-post eller vanlig post. Varor eller tjänster som levereras utan giltigt, skriftligt avtal kommer den enskilda konsumenten inte vara betalningsskyldig för. Skriftlighetskravet träder i kraft i höst.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen står på vanligt folks sida. Ansvaret för att allt går rätt till ska ligga hos telefonförsäljaren, inte den enskilda konsumenten.

Johan Löfstrand (S), vice ordförande för riksdagens civilutskott

ClasGöran Carlsson (S), riksdagsledamot