Vårdförbundets statistik över vårdanställdas löner visar att Kronoberg ligger 6:a i riket både sett till medellön 2016 och medellöneökning 2015-2016. Det är bra, men det behöver bli bättre. Ska vi komma tillrätta med felsituationen vad gäller arbetsmiljö och lönenivåer i kvinnodominerade yrken måste offentlig sektor, som största arbetsgivare, gå i bräschen.

I Region Kronoberg har löneökningarna för sjuksköterskor de senaste 3 åren legat mellan 1,1 till 1,8 procentenheter över det så kallade ”märket”, en förhandlingsprocent som sätts av industriförbunden. Det har det senaste året inneburit en löneökning på i genomsnitt 1 000-1 100 kr per månad.

Ansvar och kompetens måste synas i lönekuvertet. Där är vi överens med fackförbund och medarbetare. I den rödgröna budgeten 2018 finns flera förslag som syftar till att förbättra läget för kvinnodominerade yrken. Ett av dessa förslag är framtagandet av karriärtrappor. Det måste vara möjligt att göra karriär inom vårdyrket och kompetensutveckling ska bokstavligen löna sig.

Region Kronobergs medarbetare ska orka gå till jobbet och trivas när de är där. Vi tar därför krafttag för att de delade turerna ska avskaffas. Tillsammans med tidigare genomförda satsningar såsom att varje arbetad nattimme räknas som 1,4 timmar och OB-bonus för de som arbetar i dygnet-runt-verksamhet tar det oss några steg närmare en hållbar arbetsmiljö där medarbetarna trivs.

Vi är medvetna om att det fortfarande finns mycket kvar att göra, både vad gäller löneläge och inte minst för att skapa den hållbara arbetsmiljö som alla våra medarbetare är värda. Utvecklingen har länge gått för sakta inom kvinnodominerade yrken och offentlig sektor, som största arbetsgivare, måste gå i bräschen för förbättringsarbetet.

Henrietta Serrate (S)

Ordförande S-kvinnor i Kronoberg, ledamot i regionfullmäktige och föreslagen på 3:e plats på regionlistan