Ser i kommentarsfälten att förslaget får blandande kommentarer.

Plötsligen ser vi inlägg ifrån Moderaternas ordförande i fullmäktige, tillika ordförande i demokratiberedningen, Ann-Charlotte Wiesel göra ett inlägg om att det "känns ju inte helt seriöst när förslaget kommer ifrån Matija Rafaij då han själv drev en godisbutik för något år sedan under en kort period innan han försatte den i konkurs. Är det så att det är ok att äta godis om någon tjänar pengar på det?”

För oss är det helt obegripligt hur en partiföreträdare för Moderaterna kan gå till personangrepp på en enskild person. Det är vuxenmobbning och inlägget kan bara beklagas.

Det här bådar inte gott varken för demokratin eller för den stundande valrörelsen.

För oss Socialdemokrater handlar den stundande valrörelsen om sakfrågor, hur de olika partierna vill lösa de olika samhällsfrågorna och partiernas lösningar på utmaningar vi har i vår kommun. Det är det vi tror medborgarna vill veta. Vi finner att Moderaterna tycker annorlunda då fullmäktiges ordförande, tillika demokratberedningens ordförande Ann-Charlotte Wiesel utrycker sig hånfullt på Facebook mot den person som lagt förslaget om sockerskatten. Det vore smakfullt om Ann-Charlotte Wiesel, i egenskap av moderat politiker, ordförande i fullmäktige och demokratiberedningen, berättar sin ståndpunkt på insändarsidan.

Anne Karlsson

oppositionsråd (S)

Magnus Carlsson

ordförande Ljungby Arbetarekommunen

Läs mer: Moderaterna: Trovärdiga politiker?

Läs mer: Socialdemokraterna vill införa sockerskatt