Debatten blev känslofylld när fullmäktigeledamöterna skulle fatta beslut om ensamkommande ungdomar som fått sitt uppehållstillstånd avslaget, och om de ska få stanna under tiden för sitt överklagande.

Motionen om detta kom från Kerstin Wiréhn (V), och hon var besviken över svaret.

– Jag är jättebesviken, dels för att det tar nästan ett år innan jag får ett svar, och dels för att svaret inte är ett svar utan en beskrivning av nuläget. Jag inser att svaret på motionen var givet redan från början, och den inte beretts ordentligt från början. Det är kanske så att ni vinner några röster på den här inhumana behandlingen av ungdomarna, men jag är säker på att ni förlorar något annat, sa hon.

Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) försvarade sin nämnds agerande med att den försökt följa de direktiv som kommit från fått av Migrationsverket. Han ville inte ställa upp på beskrivningen om en inhuman hantering.

Björn Gullander (V) förklarade varför handlingarna beskrivs som inhumana:

– När en 17-åring fyller 18 och har bott i Ljungby i uppåt en två år och har sin gode man och sina kamrater och sina lärare här, när den unge mannen med några dagars varsel efter en uppräkning av Migrationsverkets bedömare blir skickad till Norrland, utan möjligheter att gå kvar i skolan, ha kvar sitt nätverk eller ha kontakt med sin godeman då är det en inhuman hantering.

Han fick medhåll i detta av Kent Danielsson (C).

– Det är inhumant att slitas upp från allt den dagen man fyller 18 år. Jag begär en ajournering faktiskt.

Detta fick alliansens partier att lämna fullmäktigesalen i 15 minuter. Magnus Gunnarsson (M) avslöjade efter ajourneringen att Migrationsverkets omilda hantering av ungdomarna diskuterats under hanteringen.

Liberalerna och Kristdemokraterna yrkade bifall, medan Sverigedemokraterna yrkade avslag, liksom Moderaterna.

– Det jag vill diskutera här och nu, är hur stat, myndigheter och vi kommuner handlägger olika ärenden. I många fall är det så att staten berättar vad kommunen ska göra, och sen så bifogar man inga pengar. Det är ofta så att kommunen sitter med den ekonomiska lösningen i knät, när en annan myndighet inte gör det den ska, sa Gunnarsson.

Han menade att även om det inte är ett lätt beslut att fatta, och även om Migrationsverket inte hanterar situationen på ett önskvärt sätt, så är det ett beslut som måste fattas.

– Vi kommer att behöva fatta beslut under året som är tuffa rent ekonomiskt, i andra sammanhang. När vi tittar på socialen och socialens ekonomi, så kommer vi att behöva fatta beslut där. Ja detta är en jobbig situation nu, men det finns en statlig myndighet som har ansvar för att ta hand om detta på ett bra sätt.

Carina Bengtsson (C) yrkade avslag men kallade det för det svåraste beslut hon varit med att fatta, och ett beslut som går mot partiets grundvärderingar.

– Det är ju statens ansvar. De försöker stjälpa över för att vi känner med de här ungdomarna, sa Bengtsson.

Thomas Ragnarsson sa i sitt inlägg att det är en ekonomisk fråga hur illa det låter.

– Vi har en verklighet att förhålla oss till, sa han och menade att det vore fel att ta på dra till sig fler kostnader till en budget som inte kommer att gå ihop.

Efter en ganska känslosam debatt avslutades frågan med votering, och minsta möjliga marginal. Omröstningen slutade nämligen 23 röster mot 23 röster. Två ledamöter avstod från att rösta, och en hade anmält jäv.

I det läget är det kommunfullmäktiges ordförande som avgör, och det föll alltså på Ann-Charlotte Wiesel (M) att avgöra ungdomarnas öde, och det innebar ett avslag.

Därmed tar inte Ljungby kommun något ansvar för de ensamkommande ungdomarna, och vid deras 18-årsdag eller uppskrivning är de Migrationsverkets ansvar, oavsett var i Sverige de då placeras.