Det minner ... om en mörk era för 75 år sedan. Det som de flesta av oss ser som naturligt, rätt och för många i dagens generation givet, kan på ett ögonblick förändras till det motsatta. Fred blir krig!

Den fria världen kan inte eller ska inte tiga still över Rysslands aggression i Ukraina och annektering av Krim. USA och Storbritannien (och ja även Ryssland) har via Budapest Memorandums on Security Assurances-avtalet 1994 skriftligen lovat Ukraina territoriell suveränitet.

I skuggan av Rysslands agerande och Sveriges oförmåga att försvara hela Sverige, samt att vi möjligen är militärt alliansfria men definitivt inte neutrala, meddelade jag i förra krönikan att Sverige borde gå med i Nato.

Kontentan är egentligen denna: för att säkra fred, rusta för krig men gör det tillsammans med dina vänner för bästa kostnadseffektivitet och gemensamt för största avskräckningseffekt.

Många har framfört att Rysslands invasion av Ukraina och annektering av Krim är Natos fel(!) eftersom det är en konsekvens av Natos expansion i Öst. Min analys är möjligen mer subtil och befriande men tar en diametralt annan utgångspunkt. Frihet!

Det är inte Nato per se som expanderar det är den fria viljan som driver fritt som en gasell och den fria tanken som gror som en testosteronfylld ros genom det forna asfaltfästet i Östeuropa.

Skälet till att Nato kan expandera österut är att stater som tidigare förslavades av kommunismens politiska ok, diktaturens kränkningar och socioekonomiska misär, är idag befriande nationer med en fri statsmakt och människor som gör individuella val och tar egna, oberoende beslut.

Precis som länderna i västra Europa då valde att skydda sig från Stalins ockupationsmakt, väljer det befriade staterna i öst idag att säkra sin frihet från kommuniststyrandet genom ett medlemskap i Nato (och EU). EU:s och Natos medlemsländer har en värdegrund som de alla eftersträvar, önskar och trånar efter: respekt för individen, demokratin, mänskliga rättigheter och folkrätten.

Och det är just det fria valet, den fria själen, den fria människan och den befriade nationen som förargat diktatorn i öster. Att de forna kommuniststaterna närmar sig EU, Nato, demokrati och marknadsekonomi gör den ryske envåldshärskaren galen på gränsen till krig.

Det är inte Nato som är problemet.

Det är Putin som är problemet!

Sverige och andra fria länder i västra hemisfären har själva valt sin försvars- och säkerhetspolitik. Varför vägra de forna Öststaterna samma privilegium som vi själva så hårt värnar?

Vi måste agera idag - för annars kanske vi vaknar upp i morgon med att flera av Sveriges grannländer, tvingats ge upp sin suveränitet och frihet.

Handslag!

Bredarydsbördige Stefan Lorentzson är medlem av Volvo Group Trucks Operations ledning, verksam från Göteborg. Åsikterna i denna krönika är hans egna.