Vi menar att det finns billigare, effektivare och miljövänligare alternativ än det system av överföringsledningar som planeras.

Överföringsledningar är inte bara dumt, onödigt och ekonomiskt svindleri, det är också dåligt för miljön. Det utgår vi från att den statliga utredning om allmänna vattentjänster som inom kort kommer att presenteras, kommer fram till. De miljoner som man avser att plöja ner i avloppsledningar behövs bättre inom skola, vård och äldreomsorg.

I brist på argument börjar man nu tala om vilka bonusar som överföringsledningen kommer att föra med sig i form av cykelbanor och möjlighet till exploatering av Bolmens östra strand som ska bli räddningen för den befolkningsökning som planeras. Men finns det några tomter att bebygga vid Bolmens östra strand, som kommunen förfogar över? Vore det inte bättre att utveckla de småorter som kämpar för sin överlevnad, Hamneda, Södra Ljunga, Lidhult med flera än att satsa på någon ny?

Vi ser fram emot att detta kommer att bli en huvudfråga i den kommande lokala valrörelsen.

Miljöpartiet de gröna i Ljungby

Tommy Göransson (MP),

ledamot tekniska nämnden

Christer Ivarsson (MP),

ersättare kommunstyrelsen

Kjell Jormfeldt (MP),

ledamot kommunfullmäktige

Relaterat till artikeln