Överföringsledningen som föreslås ska byggas mellan Bollstad och Ljungby och den har funnits med i kommunens planer sedan den nya VA-planen presenterades 2013. Dagens avloppssituation måste lösas och Ljungby kommun ser ett behov av kommunalt vatten i området för att Bolmens östra strand ska kunna exploateras i framtiden.

Kritiker menar att överföringsledningarna skulle innebära en investering i storleksordning 250 miljoner kronor, och att den skulle gynna ett fåtal samtidigt som VA-kollektivet skulle få ta kostnaden.

Bland kritikerna finns Ljungby Fastighetsägarförening, och de har skrivit brev till kommunen och haft samtal med kommunalrådet Magnus Gunnarsson (M). Alternativet som Tommy Göransson (MP), ledamot i tekniska nämnden, har presenterat är åtta minireningsverk som han menar bara är en investering på drygt 25 miljoner kronor.

– Det handlar om så fruktansvärt mycket pengar, bortåt 250 miljoner kronor i hela investeringen, säger Patric Lööw på Smefast AB.

– Det här är en av de största investeringar som Ljungby kommun kommer att göra, och då tycker jag och Fastighetsägarna att beslutet ska vara väl underbyggt, men det är det inte.

Patric Lööw tar upp de mindre reningsverk som föreslagits som ett alternativ.

– Älmhults kommun har i Hallaryd byggt ett reningsverk för cirka 250 personer och det kostade sju miljoner kronor. I Bollstad handlar det om drygt 100 personer och det borde därmed bli billigare än sju miljoner kronor. Istället ska det byggas överföringsledningar som i vissa fall kostar en till en och en halv miljon kronor per hushåll, och många fastigheter är inte värda så mycket, säger Patric Lööw.

Anders Nilsson på Heimstaden, som är liksom Patric Lööw medlem i Ljungby Fastighetsägarförening, håller med.

– Vi reagerar på kostnaden, när det finns billigare alternativ. Vi är givetvis inte emot att man renar vatten, men det finns billigare lösningar som dessutom används i våra grannkommuner. Om vattentaxan höjs kommer det i förlängningen att påverka hyressättningen och det blir dyrare för våra hyresgäster. Vi månar om våra hyresgäster, säger Anders Nilsson.

Nils-Evert Norén som är vd för Konab menar att investeringen har svårt att bli lönsam.

– Istället drabbar kostnaden VA-kollektivet. Och VA-taxan har i Ljungby gått upp med 80 procent de senaste tio åren, i riket är den genomsnittliga ökningen 30 procent. Och taxan kommer att öka ännu mer.

Fastighetsägarna hoppas att politikerna ska tänka om, och att den utredning som beställts ska visa att små reningsverk på plats är billigare än överföringsledningarna.

– Det får inte bli politisk prestige i detta. Är politikerna inte övertygade nu borde de lägga allt på is ett år, det är ju ett långtidsprojekt, säger Patric Lööw.