”Vi erbjuder elever på högstadiet och gymnasiet, datorer och har ett öppet nätverk på skolorna. Det är jättebra och att använda digitala verktyg kan vara en viktig del i lärandet”, skriver S i en motion till kommunfullmäktige i Ljungby kommun.

Men de menar att det tyvärr också innebär tyvärr att eleverna bara är en sökning bort från att se våld och pornografi och även att utsätta andra elever för detta.

De hänvisar till en amerikansk undersökning som visar att genomsnittsåldern för pojkar att börja titta på porr är elva år.

”Enligt uppropet #porrfribarndom innehåller omkring 90 procent av nätporren i dag verbala och fysiska aggressioner som slag, stryptag och ”gagging” samt sexistiskt språk gentemot flickor och kvinnor”.

De menar vidare att porrfilter inte är vattentäta, men genom att införa filter visar kommunen och vuxensamhället en tydlig gräns för vilket beteende som är acceptabelt och inte.

”Att utsättas för pornografi under sin skoldag kan betraktas som ett arbetsmiljöproblem för barn och ungdomar”.

Därför yrkar Socialdemokraterna genom Anne Karlsson och Caroline Holmqvist Henrysson, socialdemokratiska fullmäktigegruppen – att kommunen inför porrfilter på kommunens skolor och förskolor som tar bort/begränsar tillgången till pornografiska sidor.

Relaterat till artikeln