Inte i vår värld i alla fall. Vår värld befolkas av människor som går under av fattigdom på Skaras gator, som inte får behandling av sina psykiska sjukdomar, som sover på cementgolv i källare och under bilar. I vår värld delar vi ut 10 matkassar i veckan till människor som inte passar in i sociallagen. De har inte uppehållstillstånd, de söker inte arbete på rätt sätt eller de kan inte språket. Självklart talar vi här i allmänna termer, exemplen gäller flera olika grupper i vårt samhälle.

I vår värld finns det tack och lov en och annan vårdcentral som tar emot romer kostnadsfritt, annars kan de över huvudtaget inte få medicinsk behandling i Sverige.

Vi håller helt och hållet med Stålarm och Hagberg om att tiggeri inte är arbete, det är inte människovärdigt och det är inte en långsiktig lösning. Med romerna väljer ändå tiggeriet för att det är något bättre än det som de har i sitt hemland.

Vi håller helt med om att det optimala är att regering, riksdag och EU inför åtgärder så att romerna kan leva drägligt hemma. Utan trakasserier, slipper skjul utan vatten och el, med mat och skola för barnen. Ja! Vi gillar det. Men vi måste också vara medvetna om att när regeringen och för all del EU och välgörenhetsorganisationer som Svenska kyrkans Internationella arbete, Hjärta till hjärta och Slättmissionens hjälpande hand, inför åtgärder, sätter upp riktlinjer och bygger skolor, då är det ett mycket långsiktigt arbete. Vi talar om 15-20 år framåt. Självklart skall vi arbeta långsiktigt framför allt.

Men inte bara. För utanför våra affärer sitter människor av kött och blod. Människor som behöver kläder, insulin för sin diabetes, möjlighet att duscha och litet barmhärtighet och medmänsklighet. De kan inte vänta 15 år. De behöver medmänsklighet och omsorg nu.

Sverige och svenskarna har råd att ge sina småpengar, erbjuda mat och dusch, kanske till och med en möjlighet att tvätta sina kläder.

Samtidigt som vi ger de stora pengarna till uppbyggnad och omvandling av det samhälle som romerna kommer från.

Samtidigt som vi ger pengar till de välgörenhetsorganisationer som gör ett fantastiskt arbete med att installera vatten, bygga skolor och dela ut mat i Rumänien.

För att skapa ett Skara för alla, ett Skara som bygger på alla människors lika värde krävs att vi kan göra flera saker samtidigt.

För ett medmänskligt Skara!

Ingela Tidqvist Karlén

Åsa Wikman

Diakoner i Skara Pastorat