Det är på fredag som arbetet med att göra om genomfartsleden gör ett uppehåll i tre veckor på grund av semester.

Detta beslut togs inte emot på ett bra sätt av handlarna.

Under tisdagsförmiddagen hade de inblandade parterna en genomgång av läget med den ombyggnad som beräknas kosta 20 miljoner kronor.

– Vi följer tidsplanen i de stora dragen, säger Ola Ewesson från entreprenören FASAB.

– Som det ut nu kommer det att bli klart i oktober.

Jobbet har kommit så långt att det under semestertiden blir dubbelriktad trafik utmed Esplanaden, och samtliga tre korsningar ska vara öppna.

Ett antal parkeringsplatser utmed Esplanaden blir det också.

En del av projektet är i stort sett klar, och det gäller delen mellan Lindex och Ingvars kiosk.

Det kommer varken att bli trafiksignaler eller rondeller längs med genomfarten, utan 30 km/tim samt högerregeln.

På den större delen av vägytan blir det gatsten.

– Hela tanken med detta är att det håller nere farten per automatik, säger centrumledare Per Faeltenborg.

– Detta kommer att bli jättefint.

Bilister som kommer fram till varje korsning måste över ett litet gupp, så detta med att dämpa hastigheten är en genomgående tanke.

Det är dessutom rampar från alla håll i korsningarna.

Detta är gjort inte minst med tanke på den buskörning som under lång tid ägt rum i centrum under nattetid.

Utmed Esplanaden görs det iordning ytor för såväl träd som planteringar. Det sistnämnda ska kunna svälja stora mängder vatten.

Utmed hela sträckan skapas fler parkeringsplatser än det var tidigare.

Men utanför vissa affärer har antalet p-platser minskat.

Flera nya övergångsställen blir det också: Mellan Konsums entré och Salong Huvudsaken. Det blir även ett övergångsställe mellan Café Derés och Swedbank.

Centrumutvecklare Tin Josefsdotter är nöjd:

– Det blir en bra tillgänglighet under sommaren med ett antal parkeringsplatser utmed Esplanaden.

– Jobbet har rullat på bra.

När jobbet drar igång igen den 7 augusti kommer det att utföras arbeten på hela sträckan samtidigt, för att man ska hinna få allt klart i tid.

Planering av växter dröjer dock till november-december.

– Det blir mycket trevligare; det är den konsekvensen alla handlare hoppas på, säger Per Faeltenborg.