Ombyggnationen av E4 är i full gång och arbetet beräknas vara klart år 2022. En sträcka på totalt 3,2 mil, mellan Toftaholm och Ljungby, ska göras om för att öka kapaciteten och bli mindre känslig för störningar.

Under september har det enligt Trafikverket pågått sprängningsarbete norr om Hallsjö. Utöver det har ny asfalt lagts och även nytt sidoräcke har satts upp. Mycket fokus ligger också på arbetet inom Bergaåsens vattenskyddsområde på grund av dess sårbarhet vid eventuella olyckor.

"Utöver vattenskyddsområdet pågår det förhållandevis mycket schaktnings- och fyllningsarbeten, stubbfräsning, utbyte av viltstängsel och skogsavverkning", skriver Trafikverket på sin hemsida.

Bro ska rivas

Kommande projekt kommer dock att påverka bilisterna på E4. Med start på måndag, den 30 september, stängs motorvägen av mellan trafikplatserna Toftaholm och Hallsjö i båda riktningarna. Då ska en bro rivas och kraftledningar anpassas till den nya vägen.

Trafiken kommer i stället att ledas om på väg 557 (den gamla E4). Omledningen beräknas pågå fram till fredagen den 4 oktober. Entreprenören varnar för något längre restid då det kan förekomma köer på sträckan.

Kartan visar omledningsvägen som gäller för nästa vecka.

Foto Trafikverket

Sänkt hastighet

Trafik med farligt gods leds sedan tidigare om mellan Lagan och Hallsjö. Det gäller trafik i både söder- och norrgående riktning fram till 1 november 2019.

– Hittills har arbetet och trafikhanteringen varit relativt bra utan större olyckor och förhoppningsvis fortsätter det i samma riktning. Entreprenören är tacksam för alla trafikanter som sänker hastigheten och visar hänsyn för det omfattande arbete som pågår längs med vägen, säger Anna Karlsson, projektledare Trafikverket, i ett pressmeddelande.