Ombyggnationen på E4 pågår för fullt. Trafikverket har tidigare flaggat för att trafiken i perioder måste ledas om, den 13 maj–19 maj är en sådan period.

Sedan tidigare har trafik med farligt gods letts om, men nu gäller det alltså all trafik. Trafiken leds om via gamla E4, mellan trafikplats Hallsjö (82) och Toftaholm (83).

Trafikverket meddelar att trafiken kommer ledas om i en riktning åt gången.

– Det är alltid besvärligt för trafikanter och boende när vi måste leda om trafik. På E4 rullar runt 13 000 fordon per dygn därför är viktigt att man som bilist visar hänsyn till varandra och till de som arbetar och bor längs vägen. Jag uppmanar alla att köra försiktigt och visa hänsyn, säger Anna Karlsson, projektledare Trafikverket, i ett pressmeddelande.

Vajerräcket kommer att tas bort mellan Hallsjö och Toftaholm och skyddsanordning sätts upp.

Omledningen av trafik med farlig gods inleddes redan 1 april och detta kommer att fortsätta fram till den 1 november.