Det var Vidar Lundbäck (C) som i en motion ansåg att kommunen borde verka för ett minskat beroende av fossila bränslen.

Redan nu använder hemtjänsten i centrala Älmhult cyklar, vilket inte bara är bättre för miljön utan ofta även det snabbaste alternativet vid kortare avstånd.

Lundbäck menar i motionen att dagens elbilar har tillräcklig räckvidd för att kunna användas under planerade turer inom hemtjänsten.

Den högre inköpskostnaden vägs upp av att elen är betydligt billigare än diesel och bensin.

För personal som utgår från Solgården i Göteryd skulle elbilar dessutom innebära en tidsbesparing, då de idag måste åka till antingen Strömsnäsbruk eller Älmhult för att tanka.

Gun Bylund, områdeschef inom äldreomsorgen, berättar nu i ett yttrande att en ny upphandling av fordon ska göras till våren, och att man inför den utreder möjligheten att införa eldrivna fordon.

Hon skriver att hemtjänsten följer den trafik- och säkerhetspolicy som kommunen har i dag, men att man, genom att ersätta en del av de vanliga bilarna med elbilar, i ännu större grad skulle kunna minska påverkan på miljön.