Efter torkan, värmen och väderprognosen har ha Länsstyrelsen tillsammans med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognosunderlag beslutat att eldningsförbud ska gälla i hela Kronobergs län.

Förbudet införs från klockan 18 på måndagen och gäller tills vidare.

Men du får fortfarande grilla på din tomt, förutsatt att grillplatsen är utformad så att det inte finns risk för brandspridning.

Det är också tillåtet att grilla och elda på fasta grillplatser på allmän plats. Fast grillplats innebär en eldplats som är avgränsad med obrännbart material och med en bred markyta med grus eller liknande runt grillplatsen.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.