Det var under måndagen som personal på Linnéskolan såg några elever uppföra sig märkligt vid ett skåp i korridoren.

När läraren i fråga närmade sig de båda eleverna sprang en av dem iväg med ett föremål i handen.

Senare påträffades en kniv som hade placerats på ett annat skåp.

När den elev som plötsligt sprang iväg konfronterades med händelsen, en kille i 13-årsåldern, valde han att erkänna.

Det rör sig om en kniv av typ morakniv.

Brottsrubriceringen är brott mot knivlagen, men eftersom eleven är så ung kommer ärendet sannolikt att lämnas över till sociala myndigheter för utredning.