Två elever på Kungshögsskolan fick sina datorer stulna under idrottslektionen. Eleverna hade lämnat sina datorer i omklädningsrummet, och någon gång mellan 09.00 och 09.35 stals datorerna.