Ska svensk skola kunna klara utmaningen med lärarbrist och kvalitetsproblem, måste man slå vakt om de erfarna lärarna. De utgör ryggraden i skolan. De kan rutinerna. De har kunskap i sina ämnen. De vet vad det innebär att vara lärare. Det gäller att ta tillvara, uppskatta och premiera dessa lärares engagemang, erfarenhet och kompetens. Erfarenhet och kompetens är nyckelfaktorer för att till exempel vara mentor för nya lärare. Att våra skolor i Ljungby kan behålla erfarna skickliga lärare gynnar ytterst eleverna, men även nya lärare och arbetsgivaren!

Men just dessa lärare, som har arbetat länge på samma skola, tjänar istället ofta sämre än de som nyligen börjat där. Äldre lärare vittnar om hur de halkar efter lönemässigt. En granskning av tidningen Skolvärlden visar att äldre lärare som säger upp sig ersätts av yngre kollegor som, trots att de har mindre erfarenhet, får högre lön. Ofta kan det skilja uppåt flera tusen kronor i månadslön mellan lärare som slutar och lärare som nyanställs!

Istället för att satsa på att bygga en lönestruktur som gör det möjligt för alla lärare att ha en positiv löneutveckling genom hela yrkeslivet, så gör arbetsgivaren punktinsatser. Man tror att man genom anställning av nyutbildade lärare kan få kompetens, men det är minst lika viktigt att långsiktigt säkra kompetensen som idag finns i verksamheten. Man satsar inte på de lojala lärarna. Den kontinuitet, kvalitet och trygghet som de befintliga lärarna har levererat, värdesätts inte. Arbetsgivare borde i högre utsträckning premiera erfarenhet, ansvarstagande och kontinuitet!

Dessutom kan man spara in på höga rekryteringskostnader för nya lärare. Enligt beräkningar från Norrköpings kommun ligger kostnaden på drygt en kvarts miljon kronor per rekrytering. Den största delen utgörs av en minskad effektivitet under den ofrånkomliga inskolningstiden, samt tidsåtgången för handledning på olika nivåer. Det finns ingen anledning att tro att det är billigare i Ljungby kommun! Vi ser nu en personalomsättning bland lärare på cirka 20 procent det senaste året, och det är en stigande siffra.

Detta ska alltså ställas mot värdet av att behålla erfarna och legitimerade lärare. Parallellt med löneökningar för alla måste arbetsgivarna också göra bredare satsningar för att bli attraktiva arbetsgivare för lärare. Det handlar om investeringar i arbetsmiljö och fortbildning. En klok arbetsgivare ger sina anställda en god arbetsmiljö och möjligheter att utvecklas!

Det handlar om att ge lärare rätt förutsättningar, rimlig arbetsbörda och bra lön för att de ska fortsätta och känna sig uppskattade. Detta är viktigt i tider av alltmer akut lärarbrist. Lärare som trivs på sin skola i Ljungby ska inte behöva söka sig till närliggande kommuner för att höja sin lön. Det är av största vikt att Ljungby kommun kan behålla utbildade/legitimerade lärare för att elever i Ljungby ska ges möjlighet till en utbildning av god kvalitet.

Sven-Arne Björåker

kommunombud Lärarnas Riksförbund

Fotnot: Undersökningen om rekryteringskostnader som nämns ovan är gjord av Lärarnas riksförbunds tidning Skolvärlden. Hela artikeln om undersökningen hittar du här.