På torsdagen kom Alla kan IF på besök på Strömsnässkolan. Temat för dagen var "idrott för alla" och syftet var att visa att man trots ett funktionshinder, kan utöva en idrott. Både föredrag och praktiska övningar bjöds det på under denna elevens val-dag för årskurserna 4 - 6.

– Det är ett projekt som vi har ihop med DHR i Malmö och Alla kan IF. De kommer ut i skolorna så att barnen får testa på, säger Johan Göransson som är idrottslärare på skolan.

Förutom "idrott för alla" var ledorden integration, delaktighet, inspiration, och förståelse. Detta är särskilt viktigt då Strömsnässkolan också har en särskola, med barn med särskilda behov.

– De är tre killar här uppe idag. Det är två killar som sitter i rullstol, som är från Alla kan IF, och som är här inne (Ball Hall). Sedan har vi en som föreläser.

Det rörde sig om välmeriterade paraidrottare.

Olika idrotter

Föredraget handlade om de svårigheter som funktionshindrad möter i skolan.

– Hur han och hans klassföreståndare gjorde. Det var att hjälpas åt. Så mycket handlar om att samarbeta och hjälpas åt, förklarar Johan Göransson.

När det gäller paraidrott är samarbete viktigt. I till exempel blindfotboll så spelar man tre mot tre, men man är fyra i laget. Den fjärde personen är seende och den som ska tala om var de tre andra ska springa någonstans. De tre spelarna hör då bara den bjällra som finns i bollen.

Även goalball spelades. Där ska man skydda målet och samtidigt försöka lyssna på var bollen går.

En annan sport är boccia. Ytterligare en är rullstolsinnebandy, vilket också kräver samarbete och bra kommunikation.

– Och så får de på en station testa på att sitta i rullstol. Den som sitter i rullstol styr den som är blind. Så det är en blind som går jämte och så ska de ta sig igenom olika hinder.

I Malmö

I Ball Hall var det full aktivitet på de olika stationerna och ljudnivån var hög. Ledde en av aktiviteterna gjorde Pelle Sköldbäck från Alla kan IF.

– Hela handikappsportrörelsen har blivit parasport, berättar Pelle Sköldbäck.

Medlemmarna i Alla kan IF åker besöker olika skolor i landet.

– Ja, det gör vi. Och Johan (Göransson) tog kontakt med DHR Malmö som är den stora organisatören i detta. Så bokade vi in en dag tillsammans här på Strömsnässkolan, säger Pelle Sköldbäck.

Totalt sex stationer med olika parasporter skulle eleverna prova på. Det skulle dessutom få erfara för hur mycket man kan göra med sina olika sinnen.

– När man inte har synen fullt ut eller att benen inte fungerar att gå på... så får man prova att ta sig igen sådana här olika banor.

Det gällde alltså att kunna lyssna på varandra och kommunicera, det vill säga att samspela.

Hinderbana som skulle klaras av med rullstol.

Foto Leif Lundström

Johan Göransson och Pelle Sköldbäck berättar om de paraidrottsliga aktiviteterna.

Foto Leif Lundström

Alla kan IF besöker Strömsnässkolan.

Foto Leif Lundström