Det var på måndagen som den politiska ledningen inom Region Kronoberg (S, V och MP) presenterade sitt budgetförslag för 2018; ett förslag som bland annat innehåller en höjning av skatten med 40 öre.

Skulle förslaget gå igenom får Kronoberg den näst högsta landstingsskatten i landet. För inkomsttagarna i länet kan det betyda från 1 200 till ett par tusen kronor extra i skatt per år.

Med den skattekraft och de förutsättningar som finns i Kronoberg menar hon att det ekonomiska läget borde ha sett betydligt bättre ut.

– Vi påpekade på ett tidigt stadium att de måste ta tag i kostnadsproblemen, men man har bara låtit tiden gå, menar Frank.

Underskottet är på 190 miljoner, och en stor del av detta består i kostnader för hyrpersonal.

Målsättningen är att vara oberoende av hyrpersonal 2019, och om man lyckas med det kommer med andra ord en stor kostnad att elimineras.

– Ändå vill man höja skatten. Det är något som inte stämmer, säger Suzanne Frank, som även tror att en skattehöjning kan påverka länets attraktivitet till det sämre.

Då S, V och MP styr i minoritet har de under de senaste två åren tvingats leda regionen med Alliansens budget.

Deras budgetförslag för 2018 ska presenteras i nästa vecka.

– Vi kommer göra flera stora satsningar på sjukvården och i Ljungby med ett bra ekonomiskt resultat - utan skattehöjning, säger Frank.

Vilken budget som i slutändan går igenom är ytterst osäkert.