Förra året hamnade Ljungby kommun på plats 171 i energiindex, som rankar kommunerna efter energianvändning i fastigheter. I år har kommunen dalat åtta placeringar och hamnar på plats 179.

Tappet innebär att fastigheterna gör av med mer energi per invånare än året innan. I Sverige går cirka 40 procent av energianvändningen till att värma och kyla fastigheter.

– De flesta fastighetsägare jobbar aktivt med att spara energi i sina fastigheter. Samtidigt står fastigheter för en stor del av energianvändningen i Sverige och det är stora skillnader mellan kommunerna. Det går att göra betydligt mer för att effektivisera värme-, kyl- och ventilationssystemen, säger Mats Bjelkevik vd Indoor Energy.

Ljungby har en energianvändning på 14,5 megawattimmar per invånare, vilket kan jämföras med Älmhult på plats 183 som har 14,7 megawattimmar per invånare.

– De regionala variationerna förklaras delvis av olikheter i klimat och näringsliv. Men mycket beror också på hur aktivt man arbetar för att energieffektivisera fastigheterna. Små åtgärder kan ha stor effekt för att spara energi, säger Peter Arvidsson vd Ömangruppen.

Det är Indoor energy och Ömangruppen som rankar Sveriges kommuner utifrån hur mycket energi kommunens fastigheter använde per invånare under 2015.

Energiindexet bygger på uppgifter från Statistiska centralbyrån.