Per-Henrik Nilsson inledde med att berätta om bakgrunden till det förslag som politikerna har att ta ställning till på torsdag där tjänstemännen fått uppdraget att successivt fasa ut hyrläkare och -sjuksköterskor ur systemet. Han beskrev regionens ekonomi som ett raserat korthus och orsaken till detta är inte i första hand hyrpersonalen, utan de företag som förser regionen med vårdpersonal.

– Det är dit våra skattepengar går. 190 miljoner stoppas in i hyrföretag, pengar som skulle kunna satsas på vår egen personal.

Det var inte särskilt många som inte delade arbetsgivarens uppfattning att problemet med hyrpersonal är stort och kostsamt. Men desto färre kunde se någon koppling till akutverksamheten och varför den ska skäras ner.

Hälso- och sjukvårdsdirektören ville hellre beskriva förslaget som att det går ut på att finna nya sätt att arbeta på från hösten.

– Inget är klart men får vi ett beslut frånpolitikerna måste vi sätta oss ner med verksamhetscheferna för att se vad vi kan göra, sa Nilsson.

Läkaren Ola Hjert påpekade att det är medborgarna i länet som kommer att drabbas hårdast och han fruktade att det dessutom kommer att bli problem med rekryteringen av kvalificerad personal i framtiden.

– Det är extremt viktigt att ha kvar akutbasen för att kunna rekrytera, sa Hjert som menade att bara det faktum att förslaget finns redan har gjort skada.

– Den AT-läkare som funderar på att slå sig ner i Ljungby tänker sig nog för…

Ola Hjert underströk också att det under hela mandatperioden funnits en politisk enighet om två akutsjukhus i länet.

– Definitionen på ett akutsjukhus är att det är öppet hela dygnet. Hur ska ett förslag som går emot detta kunna få majoritet?

Kollegan Thomas Nilsson liknade verksamheten vid ett sjuknande skepp där åtgärden tycks vara att sänka livbåten.

– Om ni sätter tumskruvarna på hyrläkarna kommer fler att fly. Men jag har medkänsla med dig Per-Henrik, du har ett omöjligt uppdrag, sa Nilsson och liknade något kryptiskt hälso- och sjukvårdsdirektören vid den amerikanske presidenten.

Någon dryg timme in på debatten fick hälso- och sjukvårdsdirektören frågan från en i publiken om han fortfarande tyckte det var ett bra förslag som lagts på politikerna bord. Per-Henrik Nilsson svarade att han inte tänkte recensera förslaget.

– Men jag ska sova på saken och tänka på det ni sagt. Jag brukar göra så och jag kan säga att jag inte sovit särskilt bra senaste tiden.