Ersättningskraven har ökat med 60 procent mellan 2015 och 2016, skriver . 2016 betalade Länstrafiken Kronoberg ut totalt 720 000 kronor i förseningsersättning, jämfört med 450 000 kronor 2015.

De flesta ersättningsärendena beror på försenade tåg, enligt Rolf Andersson, chef för kundservice på Länstrafiken Kronoberg.

Vi styrs väldigt mycket av de ersättningarna som läggs ut i samband med tågförseningar. En trafik som vi inte kan påverka så mycket men som många av våra resenärer åker med, säger Rolf Andersson.

I april 2016 började en ny lag gälla som gör det möjligt för resenärer i kollektivtrafiken att få ersättning när deras resa är mer än 20 minuter sen, tidigare var det 30 minuter. Resenärer kan nu få ersättning som täcker priset för halva upp till hela resan, beroende på hur stor förseningen är.

Den nya lagen gjorde att länstrafiken överhopades av ersättningsärenden och därför halkade efter.

Men sedan ett halvår tillbaka ärva tillbaka på rätt nivå så att vi kan klara av att ge ersättning inom 30 dagar, säger Rolf Andersson till P4.