Eskil Erlandsson har under den senaste mandatperioden varit vice ordförande i EU-nämnden. Det är en post han får behålla när den nyvalda riksdagen nu drar igång sitt arbete på allvar.

Formellt väljer riksdagen utskottens ledamöter liksom EU-nämnden på tisdag, men fördelningen av olika platser mellan partierna är klar. Partierna har valt sina kandidater, som med stor säkerhet väljs av riksdagen.

För Eskil Erlandssons del blir det en fortsatt position som vice ordförande i EU-nämnden. Därmed kommer han också att leda Alliansens arbete i nämnden.

Fyra centerpartister får tunga poster i utskott och EU-nämnd i egenskap av ordförande eller vice- ordförande-platser.

Utöver Eskil så kommer en annan smålänning, Anders Åkesson, Kalmar län, att bli vice ordförande i trafikutskottet, Kristina Yngwe, Skåne, får den tunga posten som ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, och Per Åsling, Jämtland, blir vice ordförande i skatteutskottet.

Eskil Erlandsson från Stackarp valdes till riksdagsman 1994, och går nu in på sin sjunde riksdagsperiod. Under regeringen Reinfeldt var han jordbruksminister i en fyraårsperiod och landsbygdsminister i en period.

Liksom de olika riksdagsutskotten består EU-nämnden av 17 ledamöter från de olika riksdagspartierna. I EU-nämnden förankrar regeringen sin politik inför olika beslut i EU.