För en tid sedan visade kommunen flera konsultförslag om hur stortorget kan bli mera attraktivt.

Någon budget presenterades dock inte.

Kommunen vill helt enkelt inte låta sig begränsas av ekonomin, utan lämnade fältet fritt för att komma med önskemål.

Detta har således Handelsplats Älmhult gjort, genom centrumledare Per Faeltenborg.

Handelsplats Älmhult är av uppfattningen att Köpmansgatans öde måste bestämmas innan något görs åt torget.

Det har varit tal om att öppna Köpmangatan för trafik igen, något som kan få betydelse för torgets utformning och möjligheter.

Ett grundläggande önskemål är att antalet parkeringsplatser inte får bli färre runt torget än de är i dag.

Dessutom menar man rakt ut att torget ska bli en parkeringsplats.

HP Älmhult anser att en öppen, flexibel torgyta ska kunna användas som parkeringsyta under butikstider.

När det däremot är aktiviteter på torget ska detta inte gälla.

Handlarna vill dessutom ha en attraktiv serveringsyta på torget:

– Säg upp avtal med nuvarande hyresgäster, menar Per Faeltenborg.

– Rusta upp lokalerna eller bygg nytt och gör ett nytt avtal med den som levererar ett attraktivt utbud.

HP Älmhult är också av uppfattningen att utescenen är för liten.

I stället menar man att det bör byggas en fungerande scen med serviceutrymme för torgaktiviteternas utrustning.

Detta skulle i så fall underlätta många små och stora aktiviteter.

En annan synpunkt är att toaletten på torget ska kunna användas, och inte vara låst.

Man plockar också upp den gamla idén med en lekplats, som ju mycket riktigt också var på gång när Ikea var villiga att betala halva kostnaden.

Det slutade med att kommunen köpte ett tygstycke för 800 000 kronor som numera hänger i kommunhuset.

– En riktig lekpark som barnen vill komma till, menar Per Faeltenborg.

– Gärna formgiven på ett sätt som sticker ut och som gör den och torget unikt.

Det anses också behövas en flexibel yta för aktiviteter som gärna får ha en koppling till Esplanaden. Ett vattenspel anses också viktigt.

Handlarna understryker också att kommunen är fel ute som har turistbyrån mitt emot Ikeas Museum. Man menar att en turistbyrå ska vara i centrum.

Stinsahuset eller möjligen i det ombyggda stationshuset anses vara bra platser för en turistbyrå. Ett alternativ är kommunhuset.

HP Älmhult vill riva taxihuset för att få en inbjudande entré till Älmhult för alla som anländer med tåg och buss.

Det talas inom kommunen om att göra en gågata av Norra Torggatan. Om så sker, menar HP Älmhult, måste det bli en väg genom torget så att varutransporter kan nå butikerna.