Konstnären och arkitekten Pontus Ljungberg föreslog till exempel i ett medborgarförslag i december 2012 att ett skönhetsråd skulle inrättas. Det avslogs emellertid av politikerna.

Enligt Pontus Ljungberg skulle ett skönhetsråd vara bollplank och fungera som inspiratör för stadsarkitekten.

Kanske hade det kunnat hindrat en del av de misstag som begåtts, skrev Ljungberg i en insändare nyligen.

Ljungby var med i diskussionen om Sveriges fulaste stadskärnor för några veckor sedan. Då menade kommunalrådet Magnus Gunnarsson att det inte behövdes något skönhetsråd i Ljungby.

CJ Roubert skrev i en insändare nyligen att "en tät och mysig stadskärna är mer attraktiv än döda torg och racerbanor genom centrum. Att kommunen inte (enligt Magnus Gunnarsson) behöver något skönhetsråd är obegripligt. Dagens resultat talar för sig!"

När Björn Gullander fick se det nya landmärket kommenterade han på Facebook: "Ljungby behöver verkligen ett skönhetsråd! Ljungbys nya landmärke? Funktionen är säkert bra men vackrare fasad hade varit önskvärd". Pontus Ljungberg fyllde i med: "Ännu ett tillskott till Lådarkitekturen! Gå med i Arkitekturupproret på FB!"

"Riktigt snygg"

Gullanders påpekande fick en av Ljungbys ledande politiker, Ann-Charlott Wiesel (M) att reagera: "Menar du att ett skönhetsråd skulle kunna stoppa en privat företagsetablering? Skönheten sitter i betraktarens ögon, jag tycker att i detta fallet är lokalen riktigt snygg."

Gullanders svar på det blev: "Nej absolut inte stoppa privat företagsetablering men vi har ju en byggnadsnämnd och en stadsarkitekt vars uppgift är att hindra fula fasadbyggen. Det kostar inte mera att bygga vackert!"

Wiesels replik: "Så ett skönhetsråd skulle stå över byggnadsnämnden och stadsarkitektens beslut? För mig är det rimliga att människor som är intresserade av utveckling och byggnation engagerar sig politiskt och sitter i byggnadsnämnden."

Flera byggnader

Efter den diskussionen har den nya debattgruppen alltså startas på Facebook, och flera byggnader har dragits in i diskussionen, till exempel byggnaden där Garvaren Bio finns och nybyggnaden på Terraza-huset.

Att Gullander inte gillar arkitekturen på dessa byggnader framgår av en annan artikel, men det finns också de som gör det.

Annelis Johansson skriver till exempel: "Alla är vi överens om att Terrazahuset är en tidstypisk byggnad från en epok när idealet såg ut på ett annat sätt. Och tillbyggnaden skapar därför harmoni med befintlig arkitektur och ger ett mjukare intryck ihop med den höga byggnaden. Att det dessutom är bostäder i den nya huskroppen gör att det blivit en ljusare gata kvällstid, och det är mycket positivt."

Den nyvalda kommunfullmäktigeledamoten (M) i Ljungby Tilda Ragnarsson har tröttnat på de negativa synpunkterna i gruppen och skriver: ""Vilken positv grupp! Leder säkert till förändring... Pinsamt är ordet"

Relaterat till artikeln