Han driver en butik i Österängen och när JP tittar in är det lite lugnt. Ahmed Mohamed vill fråga om media och mediernas framtid, han har också intressanta tankar om lastbilsbranschen, det märks att han gillar att diskutera. Han tycker att det är självklart att rösta. I Sverige, anser han, är det ett bra sätt att påverka. Men Ahmed Mohamed har många vänner och bekanta på Österängen som aldrig har röstat och som inte vet hur det går till.

Hur ska man kunna få fler att rösta, tror du?

– Folk behöver mer information. Politikerna måste komma hit ofta, inte bara när det är val. De måste ha med sig en tolk för alla förstår inte svenska så bra. Jag har vänner som säger att det inte gör någon skillnad om de röstar eller inte och då försöker jag övertyga dem om motsatsen. ”Det kan komma beslut som påverkar din framtid”, brukar jag tala om för dem, säger Ahmed Mohamed.

Bahman Pourjanaki (V) säger ungefär samma sak. Han ser sällan några politiker mellan valen på Österängen. Han tror att människor måste känna sig delaktiga i samhället för att vilja rösta.

– Det får inte bli så att man känner sig utpekad för att man bor på ett område där exempelvis ingen röstar. Nu är både journalister och politiker här under en enda dag och så skriver man OM människorna på Österängen, säger Brahman Pourjanaki, som tror att det är arbetet mellan valen och i vardagen som är det viktiga.

Han pekar på det trista Österängens centrum där konditoriet har lagt ner och berättar att föreningslivet har blivit fattigare. Med hjälp av 450 000 kronor från kommunen ska nu ABF försöka göra Birkagården till ett Folkets hus där föreningar kan samlas. Brahman diskuterar också med Somaliska SK om att de också ska använda Birkagården som sin mötesplats. De flesta andra stadsdelar i kommunen har sitt fotbollslag. Det vill han att Österängen också ska få.

Gewarges och Juliette Alnajar tror att folk vill rösta men att alla inte vet hur de ska göra.

Foto Janne Wrangberth

Vi stöter på Gewarges Alnajar när han är och veckohandlar på Willys. Han och hans fru har tidigare bott på Österängen i tolv år. Han tror att människor vill rösta men att de inte har en aning om hur det går till.

– Jag kommer från Irak och om du röstar där händer det ingenting. Här i Sverige lönar det sig att rösta. Men politikerna måste komma hit ofta, knacka dörr, berätta om hur systemet fungerar. Och de måste ha en tolk med sig, säger han.

Lavin Adil bor på Råslätt och kandiderar till kommunfullmäktige för socialdemokraterna.

– Ungdomar tycker inte att politik är viktigt. Det är inte deras vardag, de prioriterar något annat, säger hon.

Det låter dystert. Kommunalråd Mona Forsberg (S) var en av alla de politiker som deltog i fredagens debatter i Österängens centrum. Att få fler människor på Österängen att vilja rösta är i grunden en integrationsfråga, anser hon.

– Vi försöker vara här på Österängen mellan valen också och då ordnar vi så att vi har med någon som kan tolka. Vi stöttar flera föreningar. Det handlar också om hur vi pratar om politik och om språket vi använder. Ibland kör vi bara på utan att tänka på att politikerspråket kan vara svårt att förstå för många människor, säger hon.

Jönköpings–Posten hade också flera medarbetare på plats i Österängens centrum. Så många politiker och journalister under en enda dag passerade inte obemärkt. En anställd på Willys kom till och med ut och bad journalisterna att lugna ner sig lite med intervjuer för att kunderna kände sig besvärade av uppmärksamheten.

Vi är här under en enda dag. Borde vi vara här oftare?

– Ja, naturligtvis. Hur ska vi kunna väcka ett framtida intresse om vi aldrig är här. Vi måste också fråga oss hur vi kan komma ifrån ”vi och dom–känslan”, säger Marie Johansson Flyckt, ansvarig utgivare.

Marie Johansson Flyckt, ansvarig utgivare för Hall Media.

Foto Janne Wrangberth

Träffen i Österängens centrum var ett första initiativ till att prata om demokrati, rösträtt och val. Det fanns också möjlighet att få hjälp med att skriva egna insändare eller en debattartiklar av Kinna Svensson, ansvarig för att göra insändare och debattmaterial mer tillgängligt.