Mercedes Sjunnessons tre läkare har samtliga skickat in läkarintyg på att hon fortsatt bör vara sjukskriven, bland annat en överläkare inom psykiatrin. Detta med anledning av att hon efter amputationen även har psykiska besvär. Trots detta anser Försäkringskassan att hon kan klara ett arbeta på arbetsmarknaden.

Smålänningen har fått kontakt med Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare vid Försäkringskassan. Efter en fullmakt från Mercedes kommenterar hon ärendet till den del hon kan.

Mercedes har tre läkarintyg som styrker att hon inte är arbetsför, de läkarintygen har ni bortsett ifrån och gör en helt annan bedömning, varför?

– Ett läkarintyg för en person som inkommer till oss är en rekommendation som kommer personens handläggare till handa. Regelverket är mer strikt när det gäller en arbetslös person när det gäller sjukpenning och försäkringskassans roll är att göra en försäkringsjuridisk bedömning. I den bedömningen tittar vi på de medicinska underlagen och lägger dem till det regelverk vi har. När vi lagt ihop dem kan vi sedan se om personen är berättigad till sjukpenning eller inte, berättar Cecilia Udin.

Cecilia förklarar att de kan ta hjälp av en försäkringsmedicinsk rådgivare för att handläggaren i sin tur ska få hjälp att förstå vad det står i läkarintyget och hur det ska tolkas.

Mercedes har uttalat att hon inte förstår hur ni kan ignorera och sätta er över en överläkares diagnos. Hon uttrycker också att en fysisk sjukdom som ett amputerat ben godtas men när det även sätter sig i själen så förringar försäkringskassan läkarnas utlåtande.

– Vi försöker att reda ut vad det är som påverkar henne psykiskt och försöker hitta var hennes begränsningar är. Det är inte alltid som man tydligt kan se var gränserna går. Nu har det även kommit in ett kompletterande läkarutlåtande för eventuellt en annan ersättning och hennes överklagan gällande sjukpenning är under utredning.

– Vi bedömer att hon ändå kan klara ett arbete ute på arbetsmarknaden. Det framgår av ett läkarintyg att hon är i behov av tydlig struktur. Ytterligare bedömningar görs för att utreda vad som är sjukdom eller inte sjukdom och då kan det handla om andra delar i Mercedes liv.

Mercedes sitter helt utan inkomst nu eftersom hon inte får någon ersättning från er, hennes vikariat gick ut under hennes sjukskrivningstid och när hon gick till Arbetsförmedlingen så blev hon hänvisad till er. Detta eftersom hon inte är arbetsför, var ligger ansvaret?

– Hade Mercedes varit anställd så hade det varit arbetsgivarens ansvar att se till att hon kan komma tillbaka till sitt vanliga arbete eller annat arbete hos arbetsgivaren. Nu är det Arbetsförmedlingens skyldighet att reda ut vad Mercedes kan arbeta med eftersom Mercedes inte har rätt till ersättning från Försäkringskassan. Mercedes har erbjudits ett möte med arbetsförmedlingen men har inte sagt till att hon ville ha ett sådant möte.

Så vad händer nu, vems ansvar är det nu att hjälpa Mercedes. Kommer ni att på något sätt vilja och kunna hjälpa henne?

– Nu kommer Försäkringskassan att ta kontakt med Mercedes och försöka att få till ett informationsmöte med kommunen och arbetsförmedlingen för att se vad vi tillsammans kan göra för henne och det så snart som möjligt, säger Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare vid Försäkringskassan.