Länets kommuner och Länsstyrelsen i Kronobergs län går även i år samman för att gemensamt nå ut till länets boende, besökare och verksamhetsutövare om hushållning med dricksvattnet.

– Just nu har vi normala vattennivåer för årstiden i länet både vad gäller grund- och ytvatten. Nivåerna har dock redan börjat sjunka och när växtligheten tar ordentlig fart kommer de sannolikt att sjunka ytterligare. säger Linda Westeson, vattenvårdshandläggare vid Länsstyrelsen Kronoberg i ett pressmeddelande.

Det är också därför som Länsstyrelsen i Kronobergs län, tillsammans med länets kommuner, vill gå ut med kampanjen i god tid.

– Med tanke på värmen och torkan som drabbade länet sommaren 2018, är det än mer angeläget att behålla goda vanor året om. Kampanjen, som går under namnet Vattensmart, ger enkla och konkreta tips på hur man på olika sätt kan spara vatten.

Oavsett hur sommaren 2019 blir menar Linda Westeson att de ser ett stort värde i att göra alla medvetna om hur viktigt vårt dricksvatten är och påminna om att vi inte kan ta det för givet.

– Vi vill fortsätta uppmana till sparsamhet oavsett om man har kommunalt vatten eller egen brunn. Tillsammans med länets kommuner vill vi nå ut för att sprida kunskap om hur man blir vattensmart, säger Linda Westeson.