I fjol var ledande politiker och tjänstemän på resa till Stockholm.

– Vi besökte bland annat Riksdagen, Regeringen och SKL (Sveriges kommuner och landsting), berättar Carina Bengtsson, ansvarig för internationella frågor i kommunen.

I år gick resan till Europarlamentet i Bryssel där deltagarna bland annat besökte SKL:s kontor, nationella Sverigekontoret och förstås Europaparlamentet.

– Vi fick också träffa EU-parlamentarikerna Cecilia Wikström och Anna Heed. De brinner verkligen för sitt uppdrag och gör skillnad för ett bättre Europa, berättar Anette Olsson, som bland annat är EU-samordnare på kommunen.

Hon menar att Ljungbys politiker och tjänstemän, såväl som svenskar i allmänhet har mycket att lära om EU.

– Sverige är sist i klassen på EU-kunskap. EU-frågan har sopats under mattan, menar hon.

De tre kommunalråden samt de ledande politikerna i varje nämnd, presidiet, hade bjudits in till resan, liksom samtliga förvaltningschefer samt representant från Ljungbybostäder. Dessutom deltog Anette Olsson och kommunens miljöstrateg Carina Axelsson.

Kostnaden för resa med flyg och övernattning ligger på 260 000 kronor, men därutöver tillkommer arvoden för politikerna, löner för tjänstemän, traktamenten och ersättning för förlorad arbetsinkomst.

– Så det är oklart ännu vad kostnaden blir totalt. Klart är dock att respektive förvaltning ska bära sina egna kostnader, säger Anette Olsson.

Carina Bengtsson (C) menar att Ljungbyborna definitivt kan ha nytta av att politiker och tjänstemän vässat sina kunskaper.

– Blir vi duktiga på att ta hem pengar från EU kan vi få medfinansiering till projekt vi ändå ska satsa på, säger hon.

– Dessutom är det ju så att upp emot 70 procent av de beslut vi fattar beslut om på kommunal nivå påverkas av EU-beslut. Så det är bra att vi utbildas i detta.

Anette Olsson menar att det redan under resan diskuterades en del idéer bland deltagarna.

– Vi ska ha en workshop om detta. Internationalisering är ett sätt att utveckla kommunen, säger Anette Olsson.