Evelina Johansson är gymnasielärare i ämnena samhällskunskap och geografi. I samhällskunskapen ingår det att undervisa om EU, men Evelina har känt en osäkerhet inför den delen av kursen.

– Är man osäker på ämnet får man inte den glöden man vill ha som lärare och det blir inte bra lektioner. Jag behövde en skjuts för att kunna undervisa på ett rättvist sätt, säger hon.

Evelina har länge velat gå en fortbildning om EU och när tillfället dök upp skickade hon in en ansökan. Hon blev en av 27 lärare som antogs till en utbildning som Universitets- och högskolerådet anordnar tillsammans med EU-kommissionen, Europaparlamentet och Regeringskansliet.

I februari i år träffades de i Stockholm för första gången för en första introduktion. I maj åkte de på en fem dagar resa till EU:s högkvarter Bryssel.

– Det var höjdpunkten. De hetaste frågorna just nu är Brexit, flyktingsituationen och handelsavtalen, säger hon.

Nu är hon nyligen hemkommen från de avslutande utbildningsdagarna i huvudstaden där hon slutligen fick ta emot ett diplom av gymnasieministern. Tanken är att ambassadörerna ska fortsätta ha kontakt med varandra som ett nätverk där de inspirerar och tipsar varandra.

Själv vill hon först och främst se till att det finns bra undervisningsmaterial i ämnet på Sunnerbogymnasiet och sedan skulle hon vilja dra igång någon slags utbyte med andra länder i Europa.

Evelina Johansson menar att många har undermåliga kunskaper om EU. Det vill hon ändra på.

– Det var många som röstade om Brexit som inte visste vad de röstade på och meningen är att förhindra att det händer här. Det handlar inte om att jag ska övertyga alla om att EU är bra utan kunna berätta om vad EU gör och hur det fungerar. Vi pratar mycket om kommun, landsting och riksdag i skolan. Men EU kommer ofta längst bak i boken. Samtidigt är 60 procent av alla beslut som tas av kommunen grundat på EU-beslut. Så vad som beslutas där påverkar mycket här, konstaterar hon.