Det gäller lärare och sjuksköterskor. Prioriteringen innebär att 2,5 miljoner kronor ur potten läggs undan för att satsas på de anställda som är eller skulle kunna vara anslutna till fackförbunden Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund eller Skolledarförbundet.

För sjuksköterskorna är satsningen 300 000 kronor.

– Det är svårt att rekrytera både lärare och sjuksköterskor i dag, konstaterar Carina Bengtsson (C) som varit med och tagit fram satsningen i personalutskottet.

– Det är en medveten satsning för att behålla den personal vi har i dag. Det är viktigt att vi politiskt visar inriktningen för personalen, säger Anne Karlsson (S).