Kommunstyrelsen beslöt nyligen att en privatperson, bosatt i Markaryds kommun ska ersättas med 2 000 kronor. Detta för, som det uttrycks i kommunstyrelsens beslut, "felaktig fakturering av sophämtning och avlopp".

Minst 2 000 kronor i ersättning var också vad mannen krävde av Markaryds kommun.

I överenskommelsen mellan Markaryds kommun och privatpersonen, har hen fått förbinda sig att inte ställa "vidare anspråk i ärendet". Detta för att få beloppet utbetalat av kommunen.