Det är rapporter från Danmark som gör att experter är övertygade om att brokig hundfästing nu även finns i den skandinaviska faunan, skriver .

I Danmark har 18 fall av brokig hundfästing konstaterats. Arten har sedan en tid tillbaka fått fäste i Nederländerna och Storbritannien och forskare bedömer att fästingen har kommit från de länderna till Danmark och Sverige. I Sverige har två fall med smittade hundar konstaterades i södra Skåne och även ett fall med en hund som tros ha blivit smittad i Frankrike.

Orsaken till att brokig hundfästing nu har spridit sig till Sverige spåras till den globala uppvärmningen, ett ökat antal hjortdjur och effektivt rovdjursskydd.

En hund som blir biten av fästingen riskerar att drabbas av den dödliga sjukdomen babesios. Brokig hundfästing kan även smitta människor med ett 40-tal olika sjukdomar. I nuläget finns inget vaccin mot fästingsmittan.

Tyvärr är det nästan en övermäktig börda som läkare och annan sjukvårdspersonal har nu när de ska kunna skilja på alla de här olika mikroorganismerna som kan orsaka sjukdom hos människa. De kommer nya arter hela tiden hit, berättar professor Thomas Jaenson vid Uppsala universitet till

Våra vanligaste fästingar är det störst risk att råka ut för i skogen. Brokig hundfästing lever däremot på öppna fält, våtmarker och älvdalar.