De flesta nyanlända hittar egen bostad, och under 2017 beräknas 1 500 nyanlända personer bosätta sig i Kronobergs län.

Men vissa av de som flyttar till länet erbjuds anvisning av Migrationsverket. Hur många anvisningsbara platser kommunerna har, beslutas av länsstyrelsen. Under 2017 hade Kronobergs län 323 anvisningsbara platser i Alvesta, Ljungby, Växjö och Älmhult. I Älmhult var det 66 platser.

Nu har Länsstyrelsen beslutat om nästa års anvisningsplatser, och det står klart att antalet sjunkit rejält.

Älmhult förväntas under 2018 att ta emot 29 nyanlända som anvisas till kommunen.

– Att minska i organisationen på grund av detta är inget vi har diskuterat. Vi arbetar fortfarande mycket med de 60 personer som kommit i år, säger Jenny Smedberg, chef för individ- och familjeomsorgen i Älmhults kommun.

Hon berättar att socialförvaltningen ser till att de anvisade personerna får bostad i Älmhult, och flyktinghandläggarna ser till att de ställer sig i bostadskö och så snart som möjligt kan flytta till en egen bostad. Under två år omfattas de av etableringsstödet på Arbetsförmedlingen. Om de inte efter den tiden lyckats ta sig ut på arbetsmarknaden blir de aktuella hos socialförvaltningen genom behovet av försörjningsstöd.

Det har tidigare varit aktuellt för Älmhult att även ta emot två ensamkommande flyktingbarn, men efter diskussioner har man kommit fram till att det finns andra kommuner i länet som är bättre rustade för den uppgiften. Älmhult kommer därmed inte att ta emot några ensamkommande under nästa år.