Vid årsskiftet 2017-2018 var det omkring 330 000 personer som är folkbokförda i Sverige som hade skulder hos Kronofogden. I statistiken finns också ytterligare omkring 85 000 personer som utgörs av svenskar som är bosatta utomlands och personer i Sverige som saknar svenskt personnummer, skriver Kronofogden i ett pressutskick.

Antalet skuldsatta har minskat med omkring 6 000 personer under det gångna året och med omkring 10 000 personer sedan 2015. Statistiken visar på en total minskning i samtliga län. 216 av landets kommuner kan redovisa en minskning av antalet skuldsatta invånare medan andelen skuldsatta har ökat i 68 kommuner. Sex kommuner kan visa upp samma siffra som 2016.

I Smålänningens spridningsområde så minskar antalet skuldsatta i Ljungby och Markaryd medan det har setts en ökning i Älmhult under det gångna året.

Bland de som har skulder hos Kronofogden är 62 procent män och 38 procent kvinnor.

Skillnaderna har funnits länge och bygger på hur strukturerna mellan kvinnor och män ser ut i dagens samhälle. Män är till exempel kraftigt överrepresenterade när det gäller brottsrelaterade skulder, fordonsrelaterade skulder och skulder avseende underhållsstöd, säger Johan Krantz.

Medianskulden för kvinnor är cirka 45 000 kronor och för män lite drygt 58 000 kronor.

Kronofogden bedömer att den starka svenska ekonomin ligger bakom att andelen skuldsatta har minskat, men de varnar samtidigt för att förutsättningarna snabbt kan förändras. Under 2017 har omkring 100 000 personer för första gången blivit registrerade för en skuld. 60 000 av de personerna klarade dock av att betala den aktuella skulden.

För fem år sedan fick 80 000 personer sin första skuld, men då klarade bara 50 procent av att betala. Om ekonomin försämras finns alltså en risk att antalet skuldsatta ökar snabbt, säger Johan Krantz.

Svenskarnas totala skuld till Kronofogden ökar däremot. Totalt är svenska medborgare skyldiga 79 miljarder kronor. 2016 låg den siffran på 72 miljarder kronor. Enligt Kronofogden beror det på att det finns en hel del personer som i stället drar på sig stora skulder.

De som redan har skulder lånar mer, och när de inte kan betala så växer skulderna kontinuerligt på grund av räntan, säger Johan Krantz.