På kort tid har antalet virussmittade personer i Sverige nästan fördubblats – från 14 bekräftade fall i helgen till 24 under tisdagen. Skåne har fått sitt första fall, ett nytt fall i Jönköping, fyra i Stockholmsområdet och tre nya fall har bekräftats i Göteborgsområdet.

Men den snabba utvecklingen innebär inte att risken för en omfattande spridning har ökat avsevärt. En stor förklaring till det är enligt Folkhälsomyndigheten att samtliga nya insjuknade har smittats utomlands.

– Att se en massa fall som har smittats i landet hade varit en helt annan sak. Att många varit i andra länder är relativt oproblematiskt så länge vi har koll på det, säger Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten.

Kan bryta smittkedjan

Under måndagen höjde myndigheten risknivåbedömningen för allmän smitta i Sverige från låg till måttlig, men Tegnell menar fortfarande att beredskapen är bra.

Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten

Foto Henrik Montgomery/TT

– Det viktigaste är att hitta fallen snabbt och att man har kontroll på dem. Alla är väl underrättade med vad som händer och det finns ingen anledning att tro att vi inte ska kunna bryta smittkedjan, säger han.

Norra Italien har klassats som ett riskområde där över 2 000 personer har smittats. Det är också dit de nya fallen kopplas efter insjuknade som varit där på resa alternativt blivit smittade av personer som varit där.

Sedan tidigare avråder utrikesdepartementet från alla resor till både Kina och Iran. Men i nuläget avråder man inte från resor till Italien.

– Men vi följer utvecklingen, säger Sara Brynedal, presskommunikatör på UD.

Region Skåne berättade redan under måndagen att en person som preliminärt testats positivt för det nya coronaviruset. Detta har nu bekräftats i en ny provtagning. Personen insjuknade efter hemkomsten.

"Ökat kapacitet"

En kvinna i 50-årsåldern i Jönköpings län som varit på resa till norra Italien har satts i hemkarantän. Hon var med på samma resa som den man, även han i 50-årsåldern, som bekräftades vara smittad den 28 februari.

De tre smittande från Göteborgsområdet har också rest tillsammans och bedöms ha en relativt mild sjukdomsbild.

Enligt Per Follin, chef för Smittskydd Stockholm, konstaterades de fyra fallen i Stockholmsregionen alla på måndagskvällen.

– Det är tre individer som är besläktade med varandra och de har varit i provinserna som klassas som riskområden.

Follin säger att ökningen av antalet konstaterade fall är förväntad eftersom många varit på resa i regionen.

– Vi har ökat vår kapacitet för provtagning så att vi kan göra 150 provtagningar per dygn. (TT)

Robin Salomonsson

Boel Holm