Han känner till fallet, om än inte åns biologi i detalj. Men för honom framstår kraven på åtgärder som väl tilltagna.

– Det skulle redas ut varför det är så viktigt - men det utreds inte. Jag kan tycka att det är till att lägga mycket pengar på detta. Man pratar inte om fisk utan vandringsvägar, säger han.

Han har svårt att se nyttan av kostnaderna.

Dels handlar det om en flack åsträcka med brunt, humusrikt vatten. Och dels ligger den högt upp i system, mellan källsjön Flyxen i norr och uppströms Kösen.

Han har svårt att tänka sig att det finns någon lokal och viktig öringstam i Kåtån. Och skulle det handla om ålen så krävs det, enligt honom, mindre åtgärder för att erbjuda möjlighet att vandra förbi.

– Men det är en tendens i tiden. Förr valde man en liten medelväg, ge och ta. Här går länsstyrelsen bara på paragraferna.

Sedan berättar Göran Nennefors att hans uppgift, innan han avslutade jobbet i Östersund som anställd av vattenregleringsföretagen och flyttade till Lidhult, ofta handlade om att få en kompromiss.

– Jag brukar säga att min roll var att få parterna lagom missnöjda...