Var femte år genomför Bolmens fiskevårdsförening provfiske. Och i början på veckan var det dags igen. Den genomförs på ett standardiserat sätt vad det gäller tidpunkt, ställen och redskap.

– Jämfört med förra gången är det fantastiskt mycket bättre. Det ser väldigt positivt ut, säger ordförande Per Berglund, som leder provfisket i den östra delen av sjön.

Det är goda nyheter för de runt 1 300 fiskerättsinnehavarna runt sjön och alla fiskekortsköpare.

Så talet om att fisket försämrats i sjön verkar inte hålla, åtminstone inte nu eller i närtid.

Framförallt gladdes de fem, som vittjade näten i Rya mellan Angelstad och Bolmen, att det satt överraskande mycket småfisk i näten med minsta maskorna.

– Framförallt har vi fått ett mycket större antal betesfisk. Det är viktigt, gäddorna, gösarna och abborrarna måste ju ha något att äta.

Det plockades ut små mörtar, abborrar, gösar, storsikar, småsikar, enstaka gäddor och braxnar. Däremot hittas, under vårt besök, inga benlöjor.

Men plötsligt hittas en art till - fyra små "snöluar". Det är snorgärs på småländska och är en pytteliten släkting till abborren.

– Mört 11 centimeter, mört 16 centimeter...

Per Berglund mäter och Bengt Andersson antecknar medan Uffe Andersson, Richard Andersson och Jan Berglund fortsätter med att vittja ännu ett nät.

Det blir mycket plockande med småfisk eftersom nätet legat på mot botten och på relativt grunda vatten, kring 3 - 5 meters djup.

Dagens stora fynd blev en präktig abborre, 40 centimeter lång och 880 gram tung.

Storfisken kommer senare, när flytnäten ute på storsjön, tas upp.

Anledningen till det återkommande provfisket är att man vill kunna bedriva ett biologiskt uthålligt fiske.

Fångstdata kommer att sammanställas och analyseras av en konsultfirma. Bakefter kan det bli tal om nya regler för fisket.

– Exempelvis vore det ju trevligt att få tillbaka den stora siken, säger Per Berglund.

I dag vill man ha ett rejält fiske efter gösar - men bara upp till mellanstorlek.

– Vi sparar de stora gösarna för avel. Man får inte ta upp större än 75 centimeter långa och inga under tio meters djup. Då dör fisken och kan inte släppas tillbaka.

Notabelt är att gäddstammen har mått bättre. Det kan vara en effekt av fen obalans med förhållandevis starkt bestånd av yngre gösar.

Det var förvånansvärt få fiskar i provfiskenäten som uppvisade bitskador. Så har antalet skarvar i Bolmen också minskat.

Enligt Per Berglund verkar de andra två provfiskegängen i Bolmen ha haft ett liknande bra fiskarfänge.