Smålänningens traditionella fisketävling har moderniserats med tre olika klasser: ungdomsklass för fiskare upp till 16 år, fritidsklass där hobbyfiskare över 16 år är välkomna att vara med, samt en sportfiskeklass som fått namnet Storfiskaren.

Tillåtet i hela länet

En del storfiskar har rapporterats in, men nu när tävlingen är igång på allvar hoppas Pontus Bengtsson på Ljungby Fishing att det blir bra drag på tävlingen.

– Till skillnad från tidigare är det tillåtet att tävla med fiskar som man fått upp i vattendrag i hela länet, säger han.

Sammanlagda längden

Som vanligt är det gös, gädda och abborre som det gäller att få på kroken, och för fritids- och ungdomsklassen är det i vanlig ordning tyngden på fisken som man tävlar med.

För sportfiskeklassen är det andra regler. Där är det den sammanlagda längden av den längsta gäddan, abborren och gösen som man får upp som man tävlar med,

Tävlingen pågår en bit in i september. Senast sju dagar efter fisken infångats måste det anmälas till Ljungby Fishing (ljungbyfishing@hotmail.com). Två bilder ska skickas in, en där fisken syns bredvid en måttstock och en där man visar upp fisken.

Godkänd våg

– När man väger den måste en våg godkänd av Sportfiskeförbundet användas. Digitalvåg och mätdekal går att införskaffa till självkostnadspris hos oss för de som inte har, säger Pontus Bengtsson.

Löpande kommer Smålänningen att presentera hur det ser ut i toppen i de olika klasserna. Tävlingen arrangeras i ett samarbete mellan Smålänningen, Abu Garcia och Ljungby Fishing.